Ηλεκτρικά ποδήλατα

Tα ποδήλατα με ηλεκτρική υποβοήθηση είναι τα ιδανικότερα για μεγάλες αποστάσεις! Παρέχουν την ηλεκτρική υποβοήθηση εφόσον ο αναβάτης ποδηλατεί και φτάνει μέχρι και έως τα 25Km/h.